Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Szanowni Państwo

Do sporządzenia umowy potrzebujemy kliku  niezbędnych  danych.  Osoby  zdecydowane na  podróż z  Biurem Marco Polo Travel  proszone  są o uzupełnienie poniższej tabelki, a następnie o odesłanie na adres: biuro@marcopolo.rzeszow.pl lub dostarczenie do przedstawiciela naszego Biura

Uwagi techniczne:

Obowiązkowo należy wypełnić kolumny: "IMIĘ", "NAZWISKO", "Data urodz." oraz "Adres zameldowania". Wypełnienie kolumny "Rodzaj, nr i seria dokumentu..." jest obligatoryjne przy wyjazdach samolotowych, lub w odniesieniu do podróży poza tzw. strefę Schengen. Przy adresie zameldowania prosimy również o podanie kontaktowego telefonu komórkowego (najlepiej tego, który jest przewidziany do zabrania na czas wyjazdu). Datę urodzenia proszę podawać w formacie jak poniżej RRRR-MM-DD, czyli np. 1962-01-14. Odesłana tabelka zostanie włączona do umowy, która następnie zostanie wygenerowana w dwóch egzemplarzach i podpisana.

 

Lp.

IMIĘ

NAZWISKO

Data urodz. [rrrr-mm-dd]

Rodzaj, nr i seria dokumentu tożsamości na okres podróży

Adres zameldowania

 

1.

 

 

 

 

 

 
 

2.

 

 

 

 

 

 
 

3.

 

   

 

 

 
 

4.

 

 

 

 

 

 
 

5.

 

 

 

 

 

 
 

6.

 

 

 

 

 

 
 

7.

 

 

 

 

 

 
 

8.

 

 

 

 

 

 
 

9.

 

 

 

 

 

 
 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?